Ποιοι είμαστε

Η «Άνοδος Εκπαιδευτική Συμβουλευτική» είναι ένας σύγχρονος και ιδιαίτερα δυναμικός Οργανισμός, ο οποίος εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική.

Δημιουργήθηκε από ανώτατα στελέχη της Αγοράς με πολυετή εμπειρία σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Πληροφορικής, Επιλογής Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης, Επιδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας, ενώ εξυπηρετεί σήμερα ένα αξιόλογο και εκτενές πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα.

Φιλοσοφία και Όραμα

Κοινός παρανομαστής του οράματος μας είναι η υψηλής ποιότητα εκπαίδευση σε άμεση συνάφεια με τις σημερινές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς. Η φιλοσοφία της εταιρείας «Άνοδος Εκπαιδευτική Συμβουλευτική» για την παροχή υπηρεσιών, βασίσθηκε και οικοδομήθηκε στις εξής παραμέτρους:

Άνοδος Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική πάνω σε πληθώρα θεματικών πεδίων κατάρτισης.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Κανένας παράγοντας δεν είναι σημαντικότερος για την επιτυχία μας από το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μας στο οποίο επενδύουμε συνεχώς.

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση στο αντικείμενο τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Κατανοώντας τη αναμφισβήτητη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματική λειτουργία και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε.

Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 200 εκπαιδευτές, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης σε νέα άτομα.